Informacje

Siemens w Polsce to grupa 18 firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, powiązanych kapitałowo z macierzystym koncernem Siemensa i reprezentujących różne jego branże. Koordynatorem całej grupy, zatrudniającej ponad 4000 osób, jest Siemens Sp. z o.o., utworzona w 1991 roku, nazywana też spółką regionalną Siemensa.

Rok finansowy 2005/2006

Rok finansowy 2005/2006 (zakończony 30 września 2006) był dla firmy Siemens Sp. z o.o. czasem dalszego rozwoju. Firma, mimo sprzedaży rok wcześniej działu telefonów komórkowych, osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1617 milionów złotych, wobec 1454 milionów złotych (liczonych także bez przychodów ze sprzedaży telefonów komórkowych) w roku poprzednim.

W minionym roku wzrosło też zatrudnienie w regionalnej spółce Siemensa w Polsce, uznanej za stabilnego pracodawcę, oferującego nowoczesne miejsca pracy - z 1599 osób na koniec września 2005 roku do 1846 osób w dniu 30 września br. Nowe miejsca pracy powstawały głównie we wrocławskim Centrum Rozwoju Oprogramowania Siemensa, obecnie znanym pod nową nazwą Siemens Development Center, jednym z największych tego typu ośrodków w Polsce, realizującym kompleksowe usługi z zakresu inżynierii oprogramowania oraz całościowe projekty informatyczne.

W roku finansowym 2005/2006 branża Medical Solutions Siemensa w Polsce umocniła swoją silną, pierwszą pozycję wśród dostawców sprzętu medycznego. W minionym roku wyposażyła m.in. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach (akcelerator liniowy), Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze (wysokoenergetyczny akcelerator i tomograf komputerowy), Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (rezonans magnetyczny) oraz Szpital Miejski w Poznaniu (64-warstwowy tomograf komputerowy). Bardzo dobre wyniki osiągnęła też branża automatyki przemysłowej – Automation and Drives. Poważne sukcesy odniosły też inne branże. Industrial Solutions and Services podpisała kontrakt na instalację systemu sterowania ruchem drogowym w Warszawie, podobny do podpisanego w ubiegłym roku w Krakowie. Branża Power Generation podpisała, w konsorcjum z czeską spółką Siemensa Industrial Turbomachinery s.r.o., kontrakt na modernizację dwóch turbozespołów dla Elektrociepłowni Siekierki (właściciel - Vattenfall Heat Poland). Branża Power Transmission and Distribution zrealizuje dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych w systemie pod klucz system wyprowadzenia mocy z bloku 464 MW do stacji Pątnów dostarczając m.in. rozdzielnie 400 kV z nowatorskim systemem izolacji gazowej GIS.

Z końcem roku finansowego 2005/2006 w strukturze Spółki dokonały się ważne zmiany organizacyjnej. Z dniem 1 października 2006 branża Communications firmy Siemens została podzielona na trzy jednostki biznesowe. Dotychczasowy dział Carrier w wyniku połączenia z działem sieciowej infrastruktury firmy Nokia utworzył nową firmę Nokia Siemens Networks. Działu Enterprise został przekształcony w firmę Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o. Obie firmy wchodzą w skład grupy Siemensa w Polsce. Trzeci z dawnych działów branży Communications, Wireless Modules, kontynuuje swoją działalność w branży Automation and Drives w Siemens Sp. z o.o.

Tym samym w skład Siemens Sp. z o.o. wchodzą obecnie następujące branże, dysponujące ofertami dla różnych sektorów rynku:

Istotnym obszarem zainteresowań Siemensa jest

Polskie życie społeczne, kulturalne i naukowe. Firma realizuje także tu swoje globalne programy: Generation21 (obejmujący działania proedukacyjne) oraz Caring Hands (działalność charytatywna). I tak w 2006 roku już po raz 11 przyznano doroczną Nagrodę Siemensa dla polskich naukowców ze środowisk politechnicznych prowadzących badania w obszarach zainteresowania firmy. W tym roku po raz pierwszy przyznano też Nagrodę Artystyczną Siemensa dla absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wśród wielu wydarzeń kulturalnych sponsorowanych przez Siemensa był występ trupy baletowej Jiřego Kyliana, zaproszonej do Polski przez Siemena, oraz inscenizacja baletu Spartakus w wykonaniu zespołu baletowego warszawskiego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.