Informacje

Nokia jest światowym liderem w dziedzinie komunikacji bezprzewodowej, dążącym do trwałego rozwoju szeroko pojmowanej mobilności. Nokia łączy ludzi i daje im dostęp do ważnych informacji za pomocą łatwych w użyciu i innowacyjnych produktów, takich jak telefony komórkowe oraz urządzenia i rozwiązania do fotografii i wideo, gier, multimediów, pracy zawodowej i komunikacji w firmie. Nokia oferuje sprzęt, rozwiązania i usługi operatorom sieci oraz przedsiębiorstwom. Nokia jest jedną z najbardziej znanych na świecie firm, a jej akcje są notowane na czterech głównych giełdach. W skład firmy Nokia wchodzą cztery grupy biznesowe oraz dwie grupy o strukturze poziomej.

Wizja Nokii dziesięć lat temu była przełomowa: głos staje się mobilny!

Historia pokazuje, że wizja ta stała się rzeczywistością, i to w niezwykle krótkim czasie. Ponad 1,6 miliardów abonamentów na usługi telefonii komórkowej oraz większa liczba używanych telefonów komórkowych niż stacjonarnych świadczą o tym, że mobilność zmieniła sposób życia ludzi. Obecnie Nokia dąży do poszerzenia mobilności w nowych obszarach, takich jak fotografia, gry, rozrywka, multimedia i przedsiębiorstwa. Nowe usługi mobilne już teraz umożliwiają rozwój branżowy i tworzą nowe możliwości. Duże możliwości stwarza także segment zupełnie nowych użytkowników, którzy oczekują mobilnych usług głosowych. Wszystko, co może być mobilne, stanie się mobilne! Łącząc ludzi, Nokia zaspokaja fundamentalną ludzką potrzebę społecznego kontaktu. Nokia buduje mosty między ludźmi – znajdującymi się daleko od siebie lub naprzeciwko – a także zasypuje przepaść pomiędzy ludźmi a informacjami, których potrzebują.

Rozwój i trendy w branży

W branży telefonii komórkowej w dalszym ciągu zachodzą poważne zmiany, spowodowane zwiększeniem dostępności komunikacji bezprzewodowej na nowych rynkach, wzrostem mobilności przedsiębiorstw, coraz większym znaczeniem rozwiązań kompleksowych i dalszym rozwojem technologii. Kolejnym trendem jest wzrost zapotrzebowania na dostosowywanie urządzeń mobilnych do indywidualnych potrzeb. W obliczu tych zmian firmy z branży musiały wykazać się sprawnością działania i elastycznością przystosowania do nowych warunków rynkowych.

Integracja branż

Na niektórych obszarach telefonia komórkowa, informatyka, multimedia i elektronika użytkowa zaczynają scalać się w jedną, szeroką branżę. Do pierwszych przykładów tej integracji należą telefony fotograficzne, a także stosowanie urządzeń mobilnych do poczty elektronicznej, internetu i pobierania muzyki. Inny przykład to rozwiązania i urządzenia działające w kilku pasmach radiowych, które automatycznie przenoszą połączenia między sieciami komórkowymi a innymi technologiami dostępu, takimi jak bezprzewodowe sieci lokalne czy Bluetooth. Choć z tej integracji płyną nowe wyzwania, jesteśmy przekonani, że poszerza ona także możliwości przyszłego rozwoju branży telefonii komórkowej.

Kompleksowe rozwiązania

Dla firmy Nokia zdolność oferowania indywidualnych, kompleksowych rozwiązań jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb operatorów, przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych. Rozwiązanie można uznać za kompleksowe, jeśli obejmuje elementy sprzętowe i programowe, w tym infrastrukturę, aplikacje lub platformy usług oraz urządzenia mobilne. Obecnie przykładem takiego rozwiązania jest stworzona przez firmę Nokia oferta usług PoC (Push to talk over Cellular), które umożliwiają łączność indywidualną i grupową na podobnej zasadzie, jak krótkofalówki.

Popularyzacja usług multimedialnych

Nokia odgrywa istotną rolę w kształtowaniu tego nowego, złożonego rynku, koncentrując się na najbardziej dynamicznych obszarach, w tym m.in. na fotografii, muzyce i grach.