DORADZTWO I SERWIS

Menu

Opisy telefonów

Strony internetowe

WWW, ang. World Wide Web, system powiązanych ze sobą informacji (tekstu, obrazów, zapisów dźwiękowych i filmowych) udostępnianych w sieci Internet w porcjach zw. strony internetowe Poznań, zawierających dane w postaci hipertekstu, a także hipermediów; do wyszukiwania i przeglądania informacji w systemie WWW służą specjalne programy zw. przeglądarkami WWW; powszechnie wykorzystywany przez użytkowników komputerów.

KOMPUTEROWA SIEĆ

zbiór komputerów połączonych ze sobą i wyposażonych w oprogramowanie, które umożliwia przesyłanie informacji pomiędzy nimi; rozróżnia się sieci lokalne, obejmujące zwykle komputery umieszczone w jednym budynku, i sieci rozległe, które mogą obejmować region, kraj, a nawet cały świat; wielką, ogólnoświatową siecią rozległą jest Internet.

INTERNET

inform. globalna sieć komputerowa oparta na tzw. protokole komunikacyjnym TCP/IP (angielskie Transfer Control Protocol / Internet Protocol); największa sieć komputerowa na świecie, składa się z wielu tysięcy mniejszych sieci; powstała w USA z uruchomionej 1969 sieci ARPANET (przeznaczonej do celów militarnych) oraz z utworzonej 1984 sieci NSFNET (pierwotnie przeznaczonej dla ośrodków naukowych i szkolnictwa wyższego); ob. powszechnie wykorzystywana przez użytkowników komputerów, zwł. do wyszukiwania i pozyskiwania informacji i programów z zasobów dostępnych w sieci, do przesyłania poczty elektronicznej i in.; informacje tekstowe w Internecie są zwykle prezentowane w postaci hipertekstu (WWW) tak zwane tanie strony internetowe; do ich wyszukiwania służą specjalne programy zw. przeglądarkami; Internet jest coraz częściej wykorzystywany także do przesyłania przedstawionych w postaci cyfrowej obrazów, sekwencji filmowych i zapisów dźwięku; wszelkiego rodzaju pliki mogą być w Internecie przekazywane za pomocą tzw. usługi FTP (angielskie File Transfer Protocol); korzystanie z Internetu wymaga uzyskania tzw. konta internetowego, tj. własnego adresu w sieci; liczba użytkowników Internetu bardzo szybko rośnie.
INFOSTRADA informatyczna autostrada, projektowana globalna sieć linii łączności o wielkiej przepustowości, służących do przesyłania informacji w postaci cyfrowej: danych tekstowych, obrazów, filmów, dźwięku; informacje te mają być wykorzystywane przez użytkowników infostrady za pomocą komputerów, zwł. osobistych, lub specjalnych urządzeń multimedialnych; ma być powszechnie dostępna; projekt infostrady wspierany jest przez rząd USA; część funkcji infostrady spełnia obecnie sieć Internet.

© 2010 WYKONANIE: WWW STUDIO STRONY INTERNETOWE WSPARCIE TECHNICZNE